در حال نمایش 20 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 36 48 60

پاور ریدمکس RX-500XT

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 500 وات
 • گواهینامه 80PLUS: ندارد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: پنج عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: دو عدد
 • قابلیت Active PFC: ندارد

پاور ریدمکس RX-400XT

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 400 وات
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: دو عدد

پاور ریدمکس RX-300XT

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 300 وات
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: دو عدد

پاور ریدمکس Vampire RX-1000GH

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 1000 وات
 • گواهینامه Gold :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: شش عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: شش عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور ریدمکس Vampire RX-900GH

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 900 وات
 • گواهینامه Gold :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: شش عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: شش عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور ریدمکس Vampire RX-800GH

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 800 وات
 • گواهینامه Gold :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: شش عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور ریدمکس Vampire RX-700GH

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 700 وات
 • گواهینامه Gold :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: شش عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور ریدمکس Scorpio RX-1000AP-S

تومان
 • نوع پاور: نیمه ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 1000 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: نه عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: شش عدد

پاور ریدمکس Scorpio RX-835AP-S

تومان
 • نوع پاور: نیمه ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 835 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد

پاور ریدمکس Scorpio RX-735AP-S

تومان
 • نوع پاور: نیمه ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 735 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد

پاور ریدمکس Scorpio RX-635AP-S

تومان
 • نوع پاور: نیمه ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 635 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شش عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد

پاور ریدمکس Scorpio RX-535AP-S

تومان
 • نوع پاور: نیمه ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 535 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شش عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد

پاور ریدمکس Cobra RX-850AE-B

تومان
 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 850 وات
 • گواهینامه Gold :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: نه عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: شش عدد

پاور ریدمکس Cobra RX-1200AE-B

تومان
 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 1200 وات
 • گواهینامه Gold :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: شش عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: نه عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: شش عدد

پاور ریدمکس Cobra RX-1000AE-B

تومان
 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 1000 وات
 • گواهینامه Gold :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: شش عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: نه عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: شش عدد

پاور ریدمکس RX-450AI

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 450 وات
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد

پاور ریدمکس RX-400AI

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 400 وات
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد

پاور ریدمکس RX-350AI

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 350 وات
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد

پاور ریدمکس RX-300AI

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 300 وات
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد

پاور ریدمکس RX-230AI

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 230 وات
 • کانکتور 15 پین SATA: دو عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: دو عدد