نمایش نوار کناری
نمایش 16 24 36

اسپیکر ادیفایر S760D

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 540 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 130 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 45 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر ادیفایر C6XD

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 80 وات
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر لاجیتک Z906 5.1 Surround

12,700,000 تومان
 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 500 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 35 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 95 دسی‌بل
 • ریموت: دارد

اسپیکر لاجیتک Z313

1,900,000 تومان
 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 40 وات
 • ریموت: دارد

اسپیکر لاجیتک Z213

1,700,000 تومان
 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 7 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 65 هرتز
 • ریموت: دارد
تمام شد
اسپیکر لاجیتک Z200
سفید
مشکی
بستن

اسپیکر لاجیتک Z200

660,000 تومان690,000 تومان
 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 5 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 80 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 88 دسی‌بل
 • ریموت: ندارد

اسپیکر لاجیتک Z150

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 3 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 150 هرتز
 • ریموت: ندارد

اسپیکر لاجیتک Z130

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 5 وات
 • ریموت: ندارد

اسپیکر لاجیتک Z120

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 1.2 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 20 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 83 دسی‌بل
 • ریموت: ندارد

اسپیکر لاجیتک S120

860,000 تومان
 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 2.3 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 50 هرتز
 • ریموت: ندارد

اسپیکر ادیفایر A200 BT

 • نوع اتصال: باسیم و بی سیم
 • توان خروجی کلی: 130 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 46 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 90 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر ادیفایر M1386

 • نوع اتصال: باسیم و بی سیم
 • توان خروجی کلی: 28 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 46 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر ادیفایر M2280

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 12 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 95 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: ندارد

اسپیکر ادیفایر M3280BT

 • نوع اتصال: باسیم و بی سیم
 • توان خروجی کلی: 36 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 160 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: ندارد

اسپیکر ادیفایر IF335BT

 • نوع اتصال: باسیم و بی سیم
 • توان خروجی کلی: 12 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 40 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر ادیفایر R19U

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 4 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 150 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 80 دسی‌بل
 • ریموت: ندارد

اسپیکر ادیفایر B1

 • نوع اتصال: بی سیم
 • توان خروجی کلی: 70 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 70 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: ندارد

اسپیکر ادیفایر S330D

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 72 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 140 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: ندارد

اسپیکر ادیفایر S530D

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 145 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 150 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: ندارد

اسپیکر ادیفایر S730

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 300 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 160 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر ادیفایر C2XD

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 53 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 55 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر ادیفایر C2V

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 36 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 50 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر ادیفایر C3X

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 65 وات
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر ادیفایر X100

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 15 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 150 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: ندارد