نمایش نوار کناری
نمایش 16 24 36

اسپیکر ادیفایر S760D

8,950,000 تومان
 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 540 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 130 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 45 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر ادیفایر C6XD

2,535,000 تومان
 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 80 وات
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر ادیفایر A200 BT

10,700,000 تومان
 • نوع اتصال: باسیم و بی سیم
 • توان خروجی کلی: 130 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 46 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 90 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر ادیفایر S530D

3,725,000 تومان
 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 145 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 150 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: ندارد

اسپیکر ادیفایر C2V

1,298,000 تومان
 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 36 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 50 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر ادیفایر XM2PF

548,000 تومان
 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 21 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 80 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 80 دسی‌بل
 • ریموت: بی‌سیم

اسپیکر بی‌سیم ادیفایر M1370BT

750,000 تومان
 • نوع اتصال: باسیم و بی سیم
 • توان خروجی کلی: 34 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 200 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: ندارد

اسپیکر بی‌سیم ادیفایر E 3350 BT

1,630,000 تومان
 • نوع اتصال: باسیم و بی سیم
 • توان خروجی کلی: 50 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 190 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 85 دسی‌بل
 • ریموت: دارد

اسپیکر لاجیتک Z906 5.1 Surround

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 500 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 35 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 95 دسی‌بل
 • ریموت: دارد

اسپیکر لاجیتک Z313

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 40 وات
 • ریموت: دارد

اسپیکر لاجیتک Z213

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 7 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 65 هرتز
 • ریموت: دارد

اسپیکر لاجیتک Z200

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 5 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 80 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 88 دسی‌بل
 • ریموت: ندارد

اسپیکر لاجیتک Z150

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 3 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 150 هرتز
 • ریموت: ندارد

اسپیکر لاجیتک Z130

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 5 وات
 • ریموت: ندارد

اسپیکر لاجیتک Z120

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 1.2 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 20 هرتز
 • نسبت سیگنال به نویز: 83 دسی‌بل
 • ریموت: ندارد

اسپیکر لاجیتک S120

 • نوع اتصال: باسیم
 • توان خروجی کلی: 2.3 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 50 هرتز
 • ریموت: ندارد