اطلاعات موتور تصاویر و چندرسانه‌ای AMD Navi Radeon منتشر شد

اطلاعات موتور تصاویر و چندرسانه‌ای AMD Navi Radeon منتشر شد

دو مورد از ویژگی‌هایی که معمولا در معماری‌های جدید گرافیکی کمتر کسی به آنها توجه می‌کند I/O و توانمندی‌های چندرسانه‌ای آنهاست. با معر...

ادامه نوشته