در حال نمایش 18 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 36 48 60

کارت گرافیک سافایر NITRO+ RX 580 8GD5

3,040,000 تومان
 • فرکانس پایه: 1411 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1411 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 256 بیت
 • مقدار حافظه: 8 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 2x HDMI 2.0 و 2x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

5 عدد کارت گرافیک سافایر NITRO+ RX 580 8GD5

14,500,000 تومان
 • فرکانس پایه: 1411 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1411 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 256 بیت
 • مقدار حافظه: 8 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 2x HDMI 2.0 و 2x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

کارت گرافیک سافایر PULSE RX 560 4GD5

تومان
 • فرکانس پایه: 1300 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1300 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 128 بیت
 • مقدار حافظه: 4 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 1x HDMI  و 1x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

کارت گرافیک سافایر PULSE RX 560 2GD5

تومان
 • فرکانس پایه: 1300 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1300 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 128 بیت
 • مقدار حافظه: 2 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 1x HDMI و 1x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

کارت گرافیک سافایر PULSE RX 570 8GD5 V2

تومان
 • فرکانس پایه: 1284 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1284 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 256 بیت
 • مقدار حافظه: 2 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 2x HDMI و 2x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

کارت گرافیک سافایر PULSE RX 570 4GD5 V2

تومان
 • فرکانس پایه: 1284 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1284 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 256 بیت
 • مقدار حافظه: 4 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 2x HDMI و 2x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

کارت گرافیک سافایر NITRO+ RX 570 4GD5 V2

تومان
 • فرکانس پایه: 1340 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1340 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 256 بیت
 • مقدار حافظه: 4 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 2x HDMI و 2x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

کارت گرافیک سافایر NITRO+ RX 570 8GD5 V2

تومان
 • فرکانس پایه: 1340 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1340 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 256 بیت
 • مقدار حافظه: 8 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 2x HDMI و 2x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

کارت گرافیک سافایر PULSE RX 550 2GD5

تومان
 • فرکانس پایه: 1206 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1206 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 128 بیت
 • مقدار حافظه: 2 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 1x HDMI و 1x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

کارت گرافیک سافایر PULSE RX 550 4GD5

تومان
 • فرکانس پایه: 1206 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1206 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 128 بیت
 • مقدار حافظه: 4 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 1x HDMI و 1x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

کارت گرافیک سافایر NITRO+ RX Vega56 8G HBM2

تومان
 • فرکانس پایه: 1266 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1550 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 2048 بیت
 • مقدار حافظه: 8 گیگابایت
 • نوع حافظه: HBM2
 • درگاه‌های خروجی تصویر:  1x HDMI 2.0 و 3x DisplayPort 1.4

کارت گرافیک سافایر PULSE RX Vega56 8G HBM2

تومان
 • فرکانس پایه: 1028 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1512 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 2048 بیت
 • مقدار حافظه: 8 گیگابایت
 • نوع حافظه: HBM2
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 1x HDMI 2.0 و 3x DisplayPort 1.4

کارت گرافیک سافایر PULSE RX 580 4GD5 V2

تومان
 • فرکانس پایه: 1366 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1366 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 256 بیت
 • مقدار حافظه: 4 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 2x HDMI و 2x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

کارت گرافیک سافایر PULSE RX 580 8GD5 V2

تومان
 • فرکانس پایه: 1366 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1366 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 256 بیت
 • مقدار حافظه: 8 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 2x HDMI 2.0 و 2x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

کارت گرافیک سافایر NITRO+ RX 580 4GD5 V2

تومان
 • فرکانس پایه: 1411 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1411 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 256 بیت
 • مقدار حافظه: 4 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 2x HDMI 2.0 و 2x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

کارت گرافیک سافایر NITRO+ RX 580 8GD5 Special Edition V2

تومان
 • فرکانس پایه: 1430 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1430 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 256 بیت
 • مقدار حافظه: 8 گیگابایت
 • نوع حافظه: GDDR5
 • درگاه‌های خروجی تصویر:  2x HDMI 2.0 و 2x DisplayPort 1.4 و 1x DVI-D

کارت گرافیک سافایر NITRO+ RX Vega64 8G HBM2

تومان
 • فرکانس پایه: 1373 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1580 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 2048 بیت
 • مقدار حافظه: 8 گیگابایت
 • نوع حافظه: HBM2
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 2x HDMI 2.0b و 2x DisplayPort 1.4

کارت گرافیک سافایر RX Vega64 8G HBM2 Liquid Cooling

تومان
 • فرکانس پایه: 1677 مگاهرتز
 • فرکانس بوست: 1677 مگاهرتز
 • رابط مموری (باس): 2048 بیت
 • مقدار حافظه: 8 گیگابایت
 • نوع حافظه: HBM2
 • درگاه‌های خروجی تصویر: 1x HDMI 2.0 و 3x DisplayPort 1.4