مشاهده فیلترها
نمایش 16 24 36

شارژر بی‌سیم هوشمند اوریکو WOC6

 • برق ورودی: DC 5V 2A|DC 9V 1.5A
 • حداکثر توان خروجی 10W: DC
 • پورت ورودی برق: USB Micro-B

شارژر رومیزی اوریکو 10 پورت DUK-10P

 • تعداد پورت USB Type-A: ده
 • حداکثر توان خروجی 120W: DC
 • برق ورودی: AC 100-240V
 • شارژ هوشمند: ✔

شارژر رومیزی اوریکو 5 پورت DUK-5P

 • تعداد پورت USB Type-A: پنج
 • حداکثر توان خروجی 40W: DC
 • برق ورودی: AC 100-240V
 • شارژ هوشمند: ✔

شارژر دیواری اوریکو ۵ پورت S4U

 • تعداد پورت USB Type-A: چهار
 • حداکثر توان خروجی 40W: DC
 • برق ورودی: AC 100-240V
 • شارژ هوشمند: ✔

شارژر رومیزی اوریکو ۵ پورت CSE-5U

 • تعداد پورت USB Type-A: پنج
 • حداکثر توان خروجی 40W: DC
 • برق ورودی: AC 100-240V
 • شارژ هوشمند: ✔

شارژر رومیزی اوریکو ۵ پورت شارژ سریع QSE-5U

 • تعداد پورت USB Type-A: پنج
 • حداکثر توان خروجی 40W: DC
 • برق ورودی: AC 100-240V
 • قابلیت شارژ سریع: ✔
 • شارژ هوشمند: ✔

شارژر رومیزی اوریکو ۶ پورت شارژ سریع TSL-6U

 • تعداد پورت USB Type-A: پنج
 • حداکثر توان خروجی 50W: DC
 • برق ورودی: AC 100-240V
 • قابلیت شارژ سریع: ✔
 • شارژ هوشمند: ✔

شارژر رومیزی اوریکو ۴ پورت DCH-4U

 • تعداد پورت USB Type-A: چهار
 • حداکثر توان خروجی 20W: DC
 • برق ورودی: AC 100-240V
 • شارژ هوشمند: ✔

شارژر فندکی خودرو اوریکو ۲ پورت UPQ-2U

 • تعداد پورت USB Type-A: یک
 • تعداد پورت USB Type-C: یک
 • حداکثر توان خروجی 36W: DC
 • برق ورودی: DC 12-24V
 • قابلیت شارژ سریع: ✔

شارژر فندکی خودرو اوریکو ۲ پورت شارژ سریع UPL-2U

 • تعداد پورت USB Type-A: یک
 • تعداد پورت USB Type-C: یک
 • حداکثر توان خروجی 36W: DC
 • برق ورودی: DC 12-24V
 • قابلیت شارژ سریع: ✔

شارژر فندکی خودرو اوریکو ۲ پورت UCE-2U

 • تعداد پورت USB Type-A: دو
 • حداکثر توان خروجی 17W: DC
 • برق ورودی: DC 12-24V

شارژر فندکی خودرو اوریکو ۲ پورت UCF-2U

 • تعداد پورت USB Type-A: یک
 • تعداد پورت USB Type-C: یک
 • حداکثر توان خروجی 15.5W: DC
 • برق ورودی: DC 12-24V

شارژر فندکی خودرو اوریکو ۲ پورت UCM-2U

 • تعداد پورت USB Type-A: دو
 • حداکثر توان خروجی 15.5W: DC
 • برق ورودی: DC 12-24V
 • شارژ هوشمند: ✔

شارژر فندکی خودرو اوریکو ۲ پورت UCI-2U

 • تعداد پورت USB Type-A: دو
 • حداکثر توان خروجی 15.5W: DC
 • برق ورودی: DC 12-24V
 • شارژ هوشمند: ✔

شارژر فندکی خودرو اوریکو ۳ پورت شارژ سریع UCH-2U1Q

 • تعداد پورت USB Type-A: سه
 • حداکثر توان خروجی 35W: DC
 • برق ورودی: DC 12-24V
 • قابلیت شارژ سریع: ✔

شارژر فندکی خودرو اوریکو ۳ پورت شارژ سریع UCH-Q3

 • تعداد پورت USB Type-A: سه
 • حداکثر توان خروجی 35W: DC
 • برق ورودی: DC 12-24V
 • قابلیت شارژ سریع: ✔
 • شارژ هوشمند: ✔