نمایش نوار کناری
نمایش 16 24 36

سیستم خنک کننده پردازنده اینتل سوکت 1151

65,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 53 میلیمتر
 • ابعاد فن: 80 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1400 دور در دقیقه (RPM)

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل NOTUS 100-PWM

254,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 130 میلیمتر
 • ابعاد فن: 100x100x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2100 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 54.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMAXX 400

2,400,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 154.5 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1500 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 74.34 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Tiny Cool 90 PWM

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 60 میلیمتر
 • ابعاد فن: 92x92x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 49.4 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل NOTUS 400-PWM

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 156.5 میلیمتر
 • ابعاد فن: 100x100x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1700 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 71.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل GeminII M5 LED

395,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 62.7 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1600 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 50.43 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی کورسیر مدل H80i

 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 38 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2700 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 75.36 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی ترمالتیک مدل Riing Silent 12

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 74 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1400 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 53 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل 14 Frio Silent

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 40 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 71.24 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل 12 Frio Silent

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 129.5 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1400 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 55.88 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل Contac 16

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 88.4 میلیمتر
 • ابعاد فن: 92x92x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2400 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 45.1 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل Silver Arrow IB-E Extreme

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 103 میلیمتر
 • ابعاد فن: 140x152x26.5 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2500 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 130 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل Macho Rev.A

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 129 میلیمتر
 • ابعاد فن: 129x152x162 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 73.6 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل Le GRAND MACHO RT

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 147 میلیمتر
 • ابعاد فن: 152x140x26.5 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 73.6 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل AXP-200 Muscle

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 73 میلیمتر
 • ابعاد فن: 150x140x13 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 64.52 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده پردازنده اینتل مدل 1155

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 61 میلیمتر
 • ابعاد فن: 90 میلیمتر