نمایش نوار کناری
نمایش 36 48 60

سیستم خنک کننده بادی ترمالتیک مدل Riing Silent 12

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 140x159x74 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1400 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: 40,000 ساعت
 • جریان هوای فن: 53 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 18 دسی‌بل

خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل 14 Frio Silent

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 140x160x40 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1200 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: 50,000 ساعت
 • جریان هوای فن: 71.24 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 19.3 دسی‌بل

خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل 14 Frio Silent

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 140x160x40 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1200 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: 50,000 ساعت
 • جریان هوای فن: 71.24 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 19.3 دسی‌بل

خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل 12 Frio Silent

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 140x128x40 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1400 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: 50,000 ساعت
 • جریان هوای فن: 55.88 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 19.2 دسی‌بل

خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل Contac 16

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 100x139.5x63.4 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2400 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: 30,000 ساعت
 • جریان هوای فن: 45.1 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 30 دسی‌بل

سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل Silver Arrow IB-E Extreme

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 154.6x162x103 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2500 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 260 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 45 دسی‌بل

سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل Macho Rev.A

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 140x162x102 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 73.6 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 21 دسی‌بل

سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل Le GRAND MACHO RT

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 150x159x120 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 73.6 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 20 دسی‌بل

سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل AXP-200 Muscle

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 150x140x60 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 64.52 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 30.6 دسی‌بل

سیستم خنک کننده پردازنده اینتل مدل 1155

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 97x97x20 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: -
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: -
 • میزان نویز فن: -

سیستم خنک کننده پردازنده اینتل مدل 775

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 86x86x25 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: -
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: -
 • میزان نویز فن: -

سیستم خنک کننده پردازنده اینتل سوکت 1151

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: -
 • سرعت چرخش فن: 1400 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: -
 • میزان نویز فن: -

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Tiny Gold 95 PWM

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 109x107x63 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 49.7 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 22 دسی‌بل

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Tiny Cool 90 PWM

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 112x110x60 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 49.7 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 21 دسی‌بل

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Tiny Cool 90 rev1.1

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: -
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: -
 • میزان نویز فن: -

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Tiny Cool 90

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 112x108x53 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2000 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 43.4 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 22 دسی‌بل

خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS-95 PWM

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 133x97x37 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2000 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 65 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 32 دسی‌بل

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل NOTUS 100-PWM

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 130x103x49 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2100 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 54.5 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 23 دسی‌بل

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل NOTOUS 400-PWM

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 156.5x131x62 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1700 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 71.5 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 23 دسی‌بل

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل NOTOUS 200-PWM

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 147x111x55 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2100 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 62 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 22 دسی‌بل

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC360-EVO

 • نوع خنک کننده:خنک کننده مایع پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 395x120x27 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2000 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 259.5 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 28 دسی‌بل

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC240-EVO

 • نوع خنک کننده:خنک کننده مایع پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 274x120x27 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2000 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 173 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 28 دسی‌بل

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC120-EVO

 • نوع خنک کننده:خنک کننده مایع پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 154x120x27 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2000 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 86.5 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 28 دسی‌بل

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC360A

 • نوع خنک کننده:خنک کننده مایع پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 395x120x27 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: 100,000 ساعت
 • جریان هوای فن: 259.5 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 35 دسی‌بل

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC240A

 • نوع خنک کننده:خنک کننده مایع پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 274x120x27 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: 100,000 ساعت
 • جریان هوای فن: 173 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 35 دسی‌بل

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC120A

 • نوع خنک کننده:خنک کننده مایع پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: 154x120x27 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: 100,000 ساعت
 • جریان هوای فن: 86.5 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 35 دسی‌بل

فن کیس گرین مدل GF120RGB

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • نوع فن: FSB
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 2100 دور در دقیقه
 • جریان هوای فن: 80 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 26 دسی‌بل

کیت فن کیس گرین مدل GF12025-RGB

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • نوع فن: Hydraulic Bearing
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1200 دور در دقیقه
 • جریان هوای فن: 36 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 23 دسی‌بل

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Buffalo 100

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور:-
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 60 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 23 دسی‌بل

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-77502

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور:-
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 42.35 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 30.1 دسی‌بل

فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80 L/R

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • نوع فن: Hydro Bearing
 • ابعاد فن: 80x80x25 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه
 • جریان هوای فن: 21.8 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 20 دسی‌بل

فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • نوع فن: Hydro Bearing
 • ابعاد فن: 80x80x25 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه
 • جریان هوای فن: 21.8 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 20.3 دسی‌بل

فن کیس دیپ کول مدل XFAN 120L

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • نوع فن: Hydro Bearing
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه
 • جریان هوای فن: 65.16 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 26 دسی‌بل

فن کیس دیپ کول مدل XFAN 120

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • نوع فن: Hydro Bearing
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه
 • جریان هوای فن: 43.56 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 23.7 دسی‌بل

فن کیس دیپ کول مدل UF 140

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • نوع فن: Ball Bearing
 • ابعاد فن: 140x140x26 میلی‌متر
 • سرعت چرخش فن: 1200 دور در دقیقه
 • جریان هوای فن: 71.8 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 26.7 دسی‌بل

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل NEPTWIN V2

 • نوع خنک کننده:خنک کننده بادی پردازنده
 • ابعاد رادیاتور: -
 • سرعت چرخش فن: 1500 دور در دقیقه
 • عمر مفید فن: -
 • جریان هوای فن: 74.34 فوت مکعب در دقیقه
 • میزان نویز فن: 30 دسی‌بل