نمایش نوار کناری
نمایش 36 48 60

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل NOTUS 100-PWM

165,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 130 میلیمتر
 • ابعاد فن: 100x100x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2100 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 54.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل NOTUS 400-PWM

294,500 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 156.5 میلیمتر
 • ابعاد فن: 100x100x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1700 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 71.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده پردازنده اینتل سوکت 1151

75,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 53 میلیمتر
 • ابعاد فن: 80 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1400 دور در دقیقه (RPM)

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Tiny Gold 95 PWM

98,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 63 میلیمتر
 • ابعاد فن: 92x92x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 49.7 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Tiny Cool 90 PWM

88,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 60 میلیمتر
 • ابعاد فن: 92x92x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 49.4 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS-95 PWM

123,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 133 میلیمتر
 • ابعاد فن: 92x92x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2000 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 65 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل NOTUS 200-PWM

218,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 147 میلیمتر
 • ابعاد فن: 100x100x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2100 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 62 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC360-EVO

989,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 40.8 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 259.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC240-EVO

849,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 40.8 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 173 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC120-EVO

550,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 40.8 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 86.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC360A

845,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 40.8 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 259.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC240A

729,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 40.8 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 173 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier GLC120A

459,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 40.8 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 86.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس گرین مدل GF120RGB

115,000 تومان
 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 25 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2100 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 80 فوت مکعب در دقیقه (CFM)
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80 L/R
آبی
قرمز
بستن

فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80U

شروع از: 51,000 تومان
 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 25 میلیمتر
 • ابعاد فن: 80x80x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 21.8 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMAXX 300

236,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 135.7 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1600 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 55.50 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMAXX 200T

194,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 131 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1600 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 54.25 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی کورسیر مدل H80i

 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 38 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2700 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 75.36 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی ترمالتیک مدل Riing Silent 12

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 74 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1400 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 53 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل 14 Frio Silent

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 40 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 71.24 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل 12 Frio Silent

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 129.5 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1400 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 55.88 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل Contac 16

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 88.4 میلیمتر
 • ابعاد فن: 92x92x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2400 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 45.1 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل Silver Arrow IB-E Extreme

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 103 میلیمتر
 • ابعاد فن: 140x152x26.5 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2500 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 130 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل Macho Rev.A

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 129 میلیمتر
 • ابعاد فن: 129x152x162 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 73.6 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل Le GRAND MACHO RT

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 147 میلیمتر
 • ابعاد فن: 152x140x26.5 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 73.6 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی ترمالرایت مدل AXP-200 Muscle

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 73 میلیمتر
 • ابعاد فن: 150x140x13 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 64.52 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده پردازنده اینتل مدل 1155

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 61 میلیمتر
 • ابعاد فن: 90 میلیمتر

سیستم خنک کننده پردازنده اینتل مدل 775

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 62 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 3200 دور در دقیقه (RPM)

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Tiny Cool 90 rev1.1

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 53 میلیمتر
 • ابعاد فن: 90x90x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Tiny Cool 90

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 53 میلیمتر
 • ابعاد فن: 90x90x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2000 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 43.4 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Buffalo 100

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 142.7 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 60 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-77502

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 95 میلیمتر
 • ابعاد فن: 95x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 42.35 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 25 میلیمتر
 • ابعاد فن: 80x80x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 21.8 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس دیپ کول مدل XFAN 120L

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 25 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 65.16 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس دیپ کول مدل XFAN 120

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 25 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 43.56 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس دیپ کول مدل UF 140

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 26 میلیمتر
 • ابعاد فن: 140x140x26 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 71.8 فوت مکعب در دقیقه (CFM)