نمایش 16 24 36

فن کیس دیپ کول مدل CF120 PLUS

1,370,000 تومان
 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 26.5 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x26.5 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 52.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس دیپ کول مدل MF120 GT

1,150,000 تومان
 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 27 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x27 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 60.6 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده بادی پردازنده دیپ کول مدل GAMMAXX GTE RGB V2

730,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 157.5 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1650 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن:64.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده بادی پردازنده دیپ کول مدل GAMMAXX GT A-RGB

930,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 158 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1650 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن:64.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده مایع پردازنده دیپ کول مدل CASTLE 240 RGB V2

2,680,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 71 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2550 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 69.34 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی کورسیر مدل iCUE H100i ELITE

10,000,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 38 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2400 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 75 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی کورسیر مدل H150 RGB

7,800,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 38 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2700 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 75.36 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی کورسیر مدل H100 RGB

6,500,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 38 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2700 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 75.36 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس کورسیر مدل iCUE SP120 PRO

1,890,000 تومان
 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 26 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x26 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1500 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 41.8 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس کورسیر مدل iCUE QL120

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 26 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x26 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1500 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 41.8 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMAXX 400 XT

1,100,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 157 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1500 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 56.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMAXX 300B

460,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 135.5 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1600 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 55.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده مایع پردازنده دیپ کول CASTLE 240R

2,450,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 65 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 69.34 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده مایع پردازنده ایسوس مدل TUF Gaming LC 120 RGB

2,730,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 45 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2000 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 67 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده بادی پردازنده دیپ کول مدل NEPTWIN RGB

1,320,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 158 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1500 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن:56.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده مایع پردازنده دیپ کول CASTLE 120R

1,635,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 65 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 69.34 فوت مکعب در دقیقه (CFM)