نمایش نوار کناری
نمایش 16 24 36

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2398

 • توان خروجی کلی: 10 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 18000 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • استاندارد حفاظتی:✖
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✔

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2392

 • توان خروجی کلی: 10 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 100 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • استاندارد حفاظتی:✖
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✔

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2378

 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 80 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، AUX
 • استاندارد حفاظتی:✖
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✔

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2366

 • توان خروجی کلی: 5 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 90 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، AUX
 • استاندارد حفاظتی:✖
 • پاسخگویی تماس:✖
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✖

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2364

 • توان خروجی کلی: 10 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 90 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • استاندارد حفاظتی:✖
 • پاسخگویی تماس:✖
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✖

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2362

 • توان خروجی کلی: 10 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 90 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✔

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2344N

 • توان خروجی کلی: 6 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 150 هرتز
 • حداکثر شارژدهی باتری: 4 ساعت
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✖

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2304

 • توان خروجی کلی: 3 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 20 هرتز
 • حداکثر شارژدهی باتری: 8 ساعت
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✖

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2330

 • توان خروجی کلی: 2 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 120 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✖

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2396

 • توان خروجی کلی: 6 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 100 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✔

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2394

 • توان خروجی کلی: 10 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 100 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✔

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2390

 • توان خروجی کلی: 3 وات
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✔

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2386

 • توان خروجی کلی: 10 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 90 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✔

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2384

 • توان خروجی کلی: 5 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 90 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✖

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2380

 • توان خروجی کلی: 5 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 100 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✔

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2372

 • توان خروجی کلی: 10 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 100 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✔

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2352 N

 • توان خروجی کلی: 10 وات
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✔

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2335

 • توان خروجی کلی: 3 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 50 هرتز
 • حداکثر شارژدهی باتری: 2 ساعت
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک: ✔

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2326

 • توان خروجی کلی: 6 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 150 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک: ✖

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل تسکو TS 2318

 • توان خروجی کلی: 6 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 80 هرتز
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، کارت حافظه و AUX
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✔

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل پوشیدنی جی بی ال SoundGear

 • توان خروجی کلی: 6 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 100 هرتز
 • حداکثر شارژدهی باتری: 6 ساعت
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، Wi-fi
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک:✖

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل جی بی ال Xtreme

 • توان خروجی کلی: 40 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 70 هرتز
 • حداکثر شارژدهی باتری: 15 ساعت
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، AUX
 • استاندارد حفاظتی: IPX4
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک: ✖

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل جی بی ال Xtreme 2

 • توان خروجی کلی: 40 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 55 هرتز
 • حداکثر شارژدهی باتری: 15 ساعت
 • نوع ارتباط: بلوتوث ، AUX
 • استاندارد حفاظتی: IPX7
 • پاسخگویی تماس:✔
 • استفاده به عنوان پاور بانک: ✖

اسپیکر بی‌سیم قابل حمل جی بی ال Trip

 • توان خروجی کلی: 3.2 وات
 • حداقل فرکانس پاسخگویی: 160 هرتز
 • حداکثر شارژدهی باتری: 8 ساعت
 • نوع ارتباط: بلوتوث
 • پاسخگویی تماس:✔