نمایش نوار کناری
نمایش 36 48 60

پردازنده اینتل Pentium G4560 Box

910,000 تومان
 • سوکت : LGA1151
 • تعداد هسته : 2 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 2 عدد
 • فرکانس پایه : 3.5 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 3 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Intel® HD Graphics 610

5 عدد پردازنده اینتل Pentium Gold G5400 Box

4,650,000 تومان 4,525,000 تومان
 • سوکت : LGA1151
 • تعداد هسته : 2 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 4 عدد
 • فرکانس پایه : 3.7 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 4 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Intel® HD Graphics 610

پردازنده اینتل Core i7-8700 Box

4,365,000 تومان
 • سوکت : LGA1151
 • تعداد هسته : 6 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 12 عدد
 • فرکانس پایه : 3.2 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.6 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 12 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Intel® UHD Graphics 630

پردازنده اینتل Core i5-8400 Box

3,129,000 تومان 3,040,000 تومان
 • سوکت : LGA1151
 • تعداد هسته : 6 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 6 عدد
 • فرکانس پایه : 2.8 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.0 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 9 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Intel® UHD Graphics 630

پردازنده اینتل Pentium Gold G5400 Box

920,000 تومان
 • سوکت : LGA1151
 • تعداد هسته : 2 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 4 عدد
 • فرکانس پایه : 3.7 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 4 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Intel® HD Graphics 610

پردازنده اینتل Core i5-7500 Box

2,460,000 تومان
 • سوکت : LGA1151
 • تعداد هسته : 4 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 4 عدد
 • فرکانس پایه : 3.4 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 3.8 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 6 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Intel® HD Graphics 630

پردازنده اینتل Core i5-7400 Box

2,420,000 تومان
 • سوکت : LGA1151
 • تعداد هسته : 4 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 4 عدد
 • فرکانس پایه : 3.0 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 3.5 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 6 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Intel® HD Graphics 630

پردازنده اینتل Core i3-7100 Box

1,719,000 تومان
 • سوکت : LGA1151
 • تعداد هسته : 2 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 4 عدد
 • فرکانس پایه : 3.9 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 3 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Intel® HD Graphics 630

5 عدد پردازنده اینتل Pentium G4400 Box

4,800,000 تومان
 • سوکت : LGA1151
 • تعداد هسته : 2 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 2 عدد
 • فرکانس پایه : 3.3 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 3 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Intel® HD Graphics 510

پردازنده ای ام دی Ryzen Threadripper 2920X

تومان
 • سوکت : TR4
 • تعداد هسته : 12 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 24 عدد
 • فرکانس پایه : 3.5 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.3 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 32 مگابایت

پردازنده ای ام دی Ryzen Threadripper 2970WX

تومان
 • سوکت : TR4
 • تعداد هسته : 24 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 48 عدد
 • فرکانس پایه : 3 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.2 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 64 مگابایت

پردازنده ای ام دی Ryzen Threadripper 2990WX

تومان
 • سوکت : TR4
 • تعداد هسته : 32 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 64 عدد
 • فرکانس پایه : 3 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.2 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 64 مگابایت

پردازنده ای ام دی Ryzen Threadripper 2950X

تومان
 • سوکت : TR4
 • تعداد هسته : 16 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 32 عدد
 • فرکانس پایه : 3.5 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.4 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 32 مگابایت

پردازنده ای ام دی Ryzen Threadripper 1950X

تومان
 • سوکت : TR4
 • تعداد هسته : 16 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 32 عدد
 • فرکانس پایه : 3.4 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.0 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 32 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen Threadripper 1950X

پردازنده ای ام دی Ryzen 7 2700X

تومان
 • سوکت : AM4
 • تعداد هسته : 8 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 16 عدد
 • فرکانس پایه : 3.7 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.3 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 16 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen 7 2700X

پردازنده ای ام دی Ryzen Threadripper 1920X

تومان
 • سوکت : TR4
 • تعداد هسته : 12 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 24 عدد
 • فرکانس پایه : 3.5 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.0 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 32 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen Threadripper 1920X

پردازنده ای ام دی Ryzen 7 2700

تومان
 • سوکت : AM4
 • تعداد هسته : 8 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 16 عدد
 • فرکانس پایه : 3.2 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.1 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 16 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen 7 2700

پردازنده ای ام دی Ryzen Threadripper 1900X

تومان
 • سوکت : TR4
 • تعداد هسته : 8 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 16 عدد
 • فرکانس پایه : 3.8 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.0 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 16 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen Threadripper 1900X

پردازنده ای ام دی Ryzen 7 1700

تومان
 • سوکت : AM4
 • تعداد هسته : 8 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 16 عدد
 • فرکانس پایه : 3.0 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 3.7 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 16 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen 7 1700

پردازنده ای ام دی Ryzen 5 2600X

تومان
 • سوکت : AM4
 • تعداد هسته : 6 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 12 عدد
 • فرکانس پایه : 3.6 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.2 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 16 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen 5 2600X

پردازنده ای ام دی Ryzen 5 2600

تومان
 • سوکت : AM4
 • تعداد هسته : 6 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 12 عدد
 • فرکانس پایه : 3.4 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 3.9 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 16 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen 5 2600

پردازنده ای ام دی Ryzen 5 1600X

تومان
 • سوکت : AM4
 • تعداد هسته : 6 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 12 عدد
 • فرکانس پایه : 3.6 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.0 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 16 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen 5 1600X

پردازنده ای ام دی Ryzen 5 2400G

تومان
 • سوکت : AM4
 • تعداد هسته : 4 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 8 عدد
 • فرکانس پایه : 3.6 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 3.9 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 4 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen 5 2400G

پردازنده ای ام دی Ryzen 5 1500X

تومان
 • سوکت : AM4
 • تعداد هسته : 4 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 8 عدد
 • فرکانس پایه : 3.5 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 3.7 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 16 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen 5 1500X

پردازنده ای ام دی Ryzen 5 1400

تومان
 • سوکت : AM4
 • تعداد هسته : 4 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 8 عدد
 • فرکانس پایه : 3.2 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 3.4 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 8 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen 5 1400

پردازنده ای ام دی Ryzen 3 1300X

تومان
 • سوکت : AM4
 • تعداد هسته : 4 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 4 عدد
 • فرکانس پایه : 3.5 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 3.7 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 8 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen 3 1300X

پردازنده ای ام دی Ryzen 3 2200G

تومان
 • سوکت : AM4
 • تعداد هسته : 4 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 4 عدد
 • فرکانس پایه : 3.5 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 3.7 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 4 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen 3 2200G

پردازنده ای ام دی Ryzen 3 1200

تومان
 • سوکت : AM4
 • تعداد هسته : 4 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 4 عدد
 • فرکانس پایه : 3.1 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 3.4 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 8 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Ryzen 3 1200

پردازنده اینتل Core i9-9900X Box

تومان
 • سوکت : LGA 2066
 • تعداد هسته : 10 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 20 عدد
 • فرکانس پایه : 3.5 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.4 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 19.25 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Core i9-9900X

پردازنده اینتل Core i9-9920X Box

تومان
 • سوکت : LGA 2066
 • تعداد هسته : 12 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 24 عدد
 • فرکانس پایه : 3.5 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.4 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 19.25 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Core i9-9920X

پردازنده اینتل Core i9-9940X Box

تومان
 • سوکت : LGA 2066
 • تعداد هسته : 14 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 28 عدد
 • فرکانس پایه : 3.3 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.4 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 19.25 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Core i9-9940X

پردازنده اینتل Core i9-9960X Box

تومان
 • سوکت : LGA 2066
 • تعداد هسته : 16 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 32 عدد
 • فرکانس پایه : 3.1 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.4 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 22 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Core i9-9960X

پردازنده اینتل Core i9-9980XE Box

تومان
 • سوکت : LGA 2066
 • تعداد هسته : 18 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 36 عدد
 • فرکانس پایه : 3.0 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.4 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 24.75 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Core i9-9980XE

پردازنده اینتل Core i9-9900K Box

تومان
 • سوکت : LGA1151
 • تعداد هسته : 8 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 16 عدد
 • فرکانس پایه : 3.6 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 5.0 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 16 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Core i9-9900K

پردازنده اینتل Core i7-9700K Box

تومان
 • سوکت : LGA1151
 • تعداد هسته : 8 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 8 عدد
 • فرکانس پایه : 3.6 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.9 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 12 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Core i7-9700K

پردازنده اینتل Core i5-9600K Box

تومان
 • سوکت : LGA1151
 • تعداد هسته : 6 عدد
 • تعداد هسته مجازی : 6 عدد
 • فرکانس پایه : 3.7 گیگاهرتز
 • حداکثر فرکانس توربو : 4.6 گیگاهرتز
 • حافظه کش : 9 مگابایت
 • پردازنده گرافیکی : Core i5-9600K

سی پی یو (CPU) یا پردازنده ، قطعه ایست که حکم مغز را برای یک کامپیوتر دارد و در نتیجه می توان گفت که مهم ترین جزء آن محسوب می شود. اگر آن را درست انتخاب نکنید، باید با وقفه‌‌های (Lag) پی‌درپی سروکله بزنید.

انتخاب برند! اینتل یا AMD ؟

دو شرکت اینتل و AMD در چند وقت اخیر دوشادوش هم به رقابت پرداخته و طیف وسیعی از پردازنده‌ها را روانه بازار کرده‌اند. AMD با نسل دوم سری رایزن حسابی سر و صدا به پا کرده و اینتل هم که با معرفی سری Core i9 همچنین پردازنده‌های ارزان قیمت سری کافی لیک برای رایانه‌های دسکتاپ بیش از پیش بر محبوبیت خود افزوده است.

اگر بین انتخاب یکی از این دو برند مردد هستید، باید بدانید که تصمیم سختی را پیش رو دارید. هر کدام از این دو برند و تولیدات‌شان مزایا و معایب خاص خود را دارند

سی پی یو اینتل می تواند بهترین انتخاب، به خصوص برای طرفداران بازی‌های کامپیوتری باشد، اما در حال حاضر که پردازنده های سری رایزن AMD ارزش خود را به عنوان پردازنده‌هایی رده بالا به خوبی ثابت کرده اند، اوضاع تاحدود زیادی تغییر کرده است. همچنین اگر قصد دارید هزینه بیشتری برای خرید سی پی یو بپردازید، چیپ های Threadripper فوق العاده قدرتمند هستند، بنابراین چشم هایتان را روی معیارهای آینده باز کنید.

در عین حال، تراشه های قدیمی ای ام دی سری FX  و A با تراشه‌های اینتل قابل رقابت نیستند و ضعیف تر می باشند. بنابراین اگر به هر دلیلی به نسل های سخت افزاری قدیمی تر نگاه کنید، توصیه های ما  اینتل می باشد.

سوکت پردازنده ؟

نکته ای که در زمان انتخاب پردازنده و مادربرد باید توجه داشت این است که این قطعات با یکدیگر سازگار باشند. و نمی توان یک پردازنده اینتل را، روی مادربردی با چیپست AMD قرار داد و بلعکس.

همچنین در زمان خرید سعی کنید پردازنده ای تهیه کنید که با جدیدترین سوکت های عرضه شده به بازار سازگار باشند.

سرعت پردازش، تعداد هسته و هسته مجازی ؟

گفتیم سرعت پردازش و تعداد هسته ها و هسته های مجازی فاکتورهایی هستند که شرکت ها بالاترین مانور را در زمان تبلیغ محصولاتشان روی آنها می دهند. سرعت پردازش پارامتری است که با واحد «هرتز» سنجیده می شود (مثلا 3.4 گیگاهرتز) در حالی که تعداد هسته ها با عباراتی نظیر Dual-Core (دو هسته ای)، Quad-Core (چهار هسته ای)،  Hexa-Core (شش هسته ای) و یا Octa-core (هشت هسته ای) مطرح می شود.

تا مدت ها، باور عموم اینطور بود که هر چه سرعت کلاک بالاتر باشد، پردازنده سریع تر است و تعداد هسته های بیشتر نیز سرعت آن را بالا می برند. اما امروزه تکنولوژی پردازنده زیاد هم به فاکتورهای ذکر شده وابسته نیست زیرا حالا سی پی یو ها بخش های متعدد دیگری هم دارند که در سرعت و نحوه عملکرد آنها دخیل هستند.

عملکرد کش اهمیت بالایی دارد

کش از جمله مهم ترین بخش های یک سی پی یو است که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود. در واقع کشی که مشخصات ضعیفی داشته باشد می تواند باعث کند شدن عملکرد سیستم شما شود. بنابراین توصیه می شود که همیشه مشخصات کش یک پردازنده را قبل از خرید آن چک کنید.

پردازنده های گرافیکی مجتمع را هم در نظر بگیرید

در صورتی که احتیاجات گرافیکی زیادی ندارید می توانید پردازنده هایی تهیه کنید که توانایی پردازش گرافیکی نیز داشته باشند و نیازی به تهیه کارت گرافیک مجزا نباشد.

بنچمارک (بهترین راه برای انتخاب پردازنده )

می توان گفت که امتیاز بنچمارک Passmark که یک وب سایت مستقل می باشد، پارامتری بسیار خوب برای خرید و انتخاب پردازنده است با این توضیح که هر پردازنده ای که امتیاز بالاتری را به خود اختصاص دهد، بهتر خواهد بود. این بنچمارک می تواند به خوبی به شما کمک کند تا پردازنده مورد نظرتان را به راحتی انتخاب کنید.

ضریب مولتی‌پلایر (قابلیت اورکلاک)

در دنیای حرفه‌ای‌های کامپیوتر، مفهومی به نام اورکلاک (Overclock) وجود دارد که با تغییرات در مشخصات فنی سخت‌افزارها، عملکرد کامپیوتر را بهبود می بخشد. یکی از راه‌های اورکلاک کردن کامپیوتر، دستکاری در فرکانس پایه و مولتی پلایر پردازنده است. اما معمولا در پردازنده‌های ارزان، ضریب مولتی ‌پلایر توسط سازنده قفل (Locked) می‌شود و نمی‌توان تغییری در آن به وجود آورد. اما در مدل‌هایی که ضریب مولتی پلایر باز (Unlocked) دارند، می‌توانید هم فرکانس پایه و هم ضریب را تغییر دهید. اعمال تغییرات در مولتی‌پلایر و فرکانس مبنا کار ساده‌ای نیست و به سال‌ها تجربه و کار عملی نیاز دارد. در تولیدات اینتل مدل‌هایی که کدشان به K ختم می‌شوند دارای مولتی‌پلایر باز هستند و در تولیدات ای‌ام‌دی حرف X نشان‌دهنده‌ی ضریب باز است. پیشنهاد می شود در صورتی که علاقه ای به اورکلاک سیستم ندارید پردازنده ای انتخاب کنید که ضریب مولتی پلایر آن بسته باشد تا هزینه کمتر متحمل شوید.

پشتیبانی از واقعیت مجازی (VR)

واقعیت مجازی یا به اختصار VR یکی از فناوری های جدید است که در سال‌های اخیر رشد نسبتا زیادی داشته است. از جمله قطعات سخت افزاری که برای تجربه واقعیت مجازی اهمیت دارد میتوان به پردازنده اشاره کرد که اکنون مدل‌های مختلفی برای تجربه‌ی واقعیت مجازی وجود دارند.

در قسمت فیلترها گزینه پشتیبانی از واقعیت مجازی (VR) می تواند پردازنده هایی که از این فناوری پشتیانی می کند را به شما نمایش دهد.