نمایش نوار کناری
نمایش 16 24 36

فلش مموری سن‌دیسک Ultra Dual Drive m3.0 – 32GB

 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • سرعت خواندن: 150 MB/s
 • نوع اتصال: USB 3.1 Gen1 Type-A , USB 2.0 Micro
72,000 تومان

فلش مموری ای‌دیتا C906 32GB

 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A
سفید
مشکی
سفید
مشکی
60,000 تومان

فلش مموری ای‌دیتا UC350 32GB

 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • سرعت خواندن: 100 MB/s
 • نوع اتصال: USB 3.2 Gen 1 Type-A و USB 3.2 Gen 1 Type-C
112,000 تومان

فلش مموری سن‌دیسک Cruzer Blade – 16GB

 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک سخت
 • سرعت خواندن: 480 MB/s
 • نوع اتصال: USB 2.0
40,000 تومان

فلش مموری ای‌دیتا UV350 64GB

 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • نوع اتصال: USB 3.2 Gen 1 Type-A
138,000 تومان

فلش مموری ای‌دیتا UV350 32GB

 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • نوع اتصال: USB 3.2 Gen 1 Type-A
84,000 تومان

فلش مموری سن‌دیسک Ultra Dual Drive m3.0 – 64GB

 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • سرعت خواندن: 150 MB/s
 • نوع اتصال: USB 3.1 Gen1 Type-A , USB 2.0 Micro
121,000 تومان

فلش مموری سن‌دیسک Ultra Dual Drive m3.0 – 16GB

 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • سرعت خواندن: 130 MB/s
 • نوع اتصال: USB 3.1 Gen1 Type-A , USB 2.0 Micro
61,000 تومان

فلش مموری سن‌دیسک Cruzer Blade – 32GB

 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک سخت
 • سرعت خواندن: 480 MB/s
 • نوع اتصال: USB 2.0
55,000 تومان

فلش مموری ای‌دیتا UV330 128GB

 • ظرفیت: 128 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 3.2 Gen1 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا UV330 64GB

 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 3.2 Gen1 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا UV330 32GB

 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 3.2 Gen1 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا UV330 16GB

 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 3.2 Gen1 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا UV240 64GB

 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا UV240 32GB

 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا UV240 16GB

 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا UV240 8GB

 • ظرفیت: 8 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا UV220 64GB

 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا UV220 32GB

 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا UV220 16GB

 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا UD230 64GB

 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا UD230 32GB

 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا UD230 16GB

 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا C906 16GB

 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا C906 8GB

 • ظرفیت: 8 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا C008 64GB

 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا C008 16GB

 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A

فلش مموری سن‌دیسک CRUZER SPARK 32GB

 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2..0 Type-A

فلش مموری سن‌دیسک CRUZER SPARK 16GB

 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • جنس بدنه: پلاستیک
 • نوع اتصال: USB 2..0 Type-A

فلش مموری سن‌دیسک Ultra Flair 128GB

 • ظرفیت: 128 گیگابایت
 • جنس بدنه: فلز
 • سرعت خواندن: 150 MB/s
 • نوع اتصال: USB 3.2 Gen1 Type-A

فلش مموری سن‌دیسک Ultra Flair 64GB

 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • جنس بدنه: فلز
 • سرعت خواندن: 150 MB/s
 • نوع اتصال: USB 3.2 Gen1 Type-A

فلش مموری سن‌دیسک Ultra Flair 32GB

 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • جنس بدنه: فلز
 • سرعت خواندن: 150 MB/s
 • نوع اتصال: USB 3.2 Gen1 Type-A

فلش مموری سن‌دیسک Ultra Flair 16GB

 • ظرفیت: 16 گیگابایت
 • جنس بدنه: فلز
 • سرعت خواندن: 150 MB/s
 • نوع اتصال: USB 3.2 Gen1 Type-A

فلش مموری ای‌دیتا C008 32GB

 • ظرفیت: 32 گیگابایت
 • نوع اتصال: USB 2.0 Type-A
آبی
قرمز
آبی
قرمز
65,000 تومان

فلش مموری ای‌دیتا UV150 64GB

 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • نوع اتصال: USB 3.2 Gen 1 Type-A
قرمز
مشکی
قرمز
مشکی
110,000 تومان

فلش مموری ای‌دیتا UC350 64GB

 • ظرفیت: 64 گیگابایت
 • سرعت خواندن: 100 MB/s
 • نوع اتصال: USB 3.2 Gen 1 Type-A و USB 3.2 Gen 1 Type-C
220,000 تومان