در حال نمایش 34 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 36 48 60

سیستم خنک کننده کولر مستر مدل MasterLiquid Pro 140

 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 27 میلیمتر
 • ابعاد فن: 140x140x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 64.21 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده کولر مستر مدل MasterLiquid Pro 120

 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 38 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2000 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 66.7 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده کولرمستر مدل MasterLiquid Maker 92

 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 167.5 میلیمتر
 • ابعاد فن: 95x95x25.4 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2600 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 49.7 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده کولر مستر مدل Hyper T4

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 152.3 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 70 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده کولر مستر مدل Hyper 612 Ver.2

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 160.4 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 44.2 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل Hyper 212 LED Turbo

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 163 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1600 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 66.3 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل GeminII M5 LED

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 62.7 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1600 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 50.43 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی کولرمستر مدل Blizzard T2

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 140 میلیمتر
 • ابعاد فن: 92x92x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 43 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

پاور کولر مستر Elite V3 550 Black

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 550 وات
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شش عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر Elite V3 450 Black

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 450 وات
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: سه عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر Elite V3 350 Black

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 350 وات
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: سه عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MasterWatt Maker 1200 (no Bluetooth)

تومان
 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 1200 وات
 • گواهینامه Titanium :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: ده عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شانزده عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: دوازده عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MasterWatt Maker 1200

تومان
 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 1200 وات
 • گواهینامه Titanium :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: ده عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شانزده عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: دوازده عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MasterWatt Maker 1500 (no Bluetooth)

تومان
 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 1500 وات
 • گواهینامه Titanium :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دوازده عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: بیست عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: دوازده عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MasterWatt 450

تومان
 • نوع پاور: نیمه ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 450 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شش عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: دو عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MasterWatt 550

تومان
 • نوع پاور: نیمه ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 550 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شش عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: دو عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MasterWatt 650

تومان
 • نوع پاور: نیمه ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 650 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: نه عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MasterWatt 750

تومان
 • نوع پاور: نیمه ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 750 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: نه عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MWE 400

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 400 وات
 • گواهینامه 80PLUS: دارد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شش عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MWE 450

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 450 وات
 • گواهینامه 80PLUS: دارد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شش عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MWE 500

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 500 وات
 • گواهینامه 80PLUS: دارد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شش عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MWE 550

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 550 وات
 • گواهینامه 80PLUS: دارد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شش عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MWE Bronze 650

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 650 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: چهار عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MWE Bronze 600

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 600 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: چهار عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MWE Bronze 450

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 450 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MWE Bronze 500

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 500 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MWE Bronze 550

تومان
 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 550 وات
 • گواهینامه Bronze :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر V550

تومان
 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 550 وات
 • گواهینامه Gold :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شش عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر V650

تومان
 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 650 وات
 • گواهینامه Gold :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: شش عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر V750

تومان
 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 750 وات
 • گواهینامه Gold :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: شش عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر V850

تومان
 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 850 وات
 • گواهینامه Gold :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: شش عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: نه عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: چهار عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر V1000

تومان
 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 1000 وات
 • گواهینامه Gold :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: هشت عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: نه عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: چهار عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر V1200 Platinum

تومان
 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 1200 وات
 • گواهینامه Platinum :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دوازده عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: دوازده عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: نه عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور کولر مستر MasterWatt Maker 1500

تومان
 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 1500 وات
 • گواهینامه Titanium :80PLUS
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دوازده عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: بیست عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: دوازده عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد
Cooler Master - کولرمستر

کمپانی کولرمستر "Cooler Master" به عنوان یکی از تولید کنندگان سخت افزار کامپیوتر شناخته می‌شود که در کشور تایوان واقع شده است. کمپانی معروف کولرمستر توسط Roger Lin در گاراژ شخصی در سال  میلادی1992 پایه‌گذاری شد. دفترمرکزی کولرمستر در ناحیه Zhonghe شهر تایپه کشور تایوان واقع شده و دارای تاسیسات تولیدی در شهر Huizhou کشور چین است. برای حمایت از  عملیات های بین المللی، این کمپانی همچنین دارای دفاتر شعب در قاره های مختلف از جمله ایالت محتده آمریکا، هلند، آلمان، روسیه و برزیل است. به غیر از نام تجاری اصلی "کولرمستر"، این شرکت همچنین دارای نام‌های تجاری فرعی از جمله "CM STORM" برای سگمنت گیمینگ خود می‌باشد. کولرمستر به تولید قطعات برای کامپیوترهای شخصی از قبیل شاسی کامپیوتر یا کیس، منبع تغذیه، انواع خنک کننده و پدهای خنک کننده می‌پردازد. کولرمستر در سال 2017 میلادی ، یک نسخه ویژه از کیس کیهان 2 (COSMOS 2)، به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد خود با نام Cooler Master cosmos 25th anniversary را معرفی کرد که بارزترین ویژگی آن، شیشه های حرارت دیده و خمیده در 2 طرف آن بود.

همراه با تجارت خرده‌فروشی، کولرمستر همچنین نقش یک برند OEM در زمینه راهکارهای خنک‌سازی را برای برندهای مختلف سخت افزاری از قبیل nVIDIA (تامین خنک کننده کارت گرافیک)، AMD (تامین خنک کنننده CPU و خنک کننده مایع برای کارت های گرافیک خاص AMD) و EVGA (تامین هیت‌سینک مادربرد) ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر، کولرمستر فعالیت خود را گسترش داد و از رویدادهای گیمینگ مختلف مانند KODE5 حمایت کرد. برخی از محصولات کولرمستر توانستند جوایز معتبر مختلف مانند جایزه بسیار معتبر طراحی iF را کسب کنند.

CoolerMaster-COSMOS
coolerMaster-keyboard

کولرمستر اخیرا سبد محصولات خود را گسترش داده و به تولید لوازم جانبی مختلف مانند انواع فن برای خنک کننده‌ها، فن های RGB خاص با نورپردازی مختلف، ماوس و کیبوردهای معمولی و مکانیکی، هدفون و هندزفری پرداخته است.