نمایش 1–24 از 31 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 16 24 36
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل GAMMAXX GT
بستن

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل GAMMAXX GT

2,430,000 تومان
 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 156 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1500 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 56.5 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMAXX 400

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 154.5 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1500 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 74.34 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل CK-77502

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 95 میلیمتر
 • ابعاد فن: 95x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 42.35 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80U

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 25 میلیمتر
 • ابعاد فن: 80x80x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 21.8 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 25 میلیمتر
 • ابعاد فن: 80x80x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 21.8 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس دیپ کول مدل XFAN 120L

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 25 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 65.16 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس دیپ کول مدل XFAN 120

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 25 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1300 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 43.56 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس دیپ کول مدل UF 140

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 26 میلیمتر
 • ابعاد فن: 140x140x26 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 71.8 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل NEPTWIN V2

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 159 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1500 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 74.34 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی دیپ کول مدل MAELSTORM 240T

 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 85.6 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 167.28 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی دیپ کول مدل MAELSTORM 120T

 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 85.6 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 83.64 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده آبی دیپ کول مدل MAELSTORM 120

 • نوع خنک کننده: خنک کننده مایع پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 85.6 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 91.12 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل Lucifer V2

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 168 میلیمتر
 • ابعاد فن: 140x140x26 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1400 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 81.33 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل ICE EDGE MINI FS V2.0

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 112 میلیمتر
 • ابعاد فن: 80x80x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 25.13 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل ICE BLADE PRO V2.0

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 161 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1500 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 60.29 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل ICE BLADE 200M

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 135 میلیمتر
 • ابعاد فن: 92x92x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 42.95 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل ICE BLADE 100

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 135 میلیمتر
 • ابعاد فن: 92x92x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 2200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 42.95 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس دیپ کول مدل gamer Storm GS120

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 20 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1800 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 61.93 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

فن کیس دیپ کول مدل GF 140

 • نوع خنک کننده: فن کیس
 • ارتفاع خنک کننده: 26 میلیمتر
 • ابعاد فن: 140x140x26 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1200 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 71.8 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMAXX S40

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 143 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1600 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 54.25 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMAXX 300

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 135.7 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1600 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 55.50 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMAXX 200T

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 131 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1600 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 54.25 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل GAMMA ARCHER

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 65.5 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1600 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 54.25 فوت مکعب در دقیقه (CFM)

سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل FROSTWIN V2.0

 • نوع خنک کننده: خنک کننده بادی پردازنده
 • ارتفاع خنک کننده: 151 میلیمتر
 • ابعاد فن: 120x120x25 میلیمتر
 • سرعت چرخش فن: 1600 دور در دقیقه (RPM)
 • جریان هوای فن: 111 فوت مکعب در دقیقه (CFM)
Deepcool - دیپ‌کول

شرکت تجاری Deepcool یک تولیدکننده محصولات خنک کننده برای کامپیوترهای شخصی دسکتاپ، لپ‌تاپ و سرورها است که در سال 1996 در شهر پکن کشور چین تاسیس گردید. کارخانه اصلی این کمپانی اکنون در شهر شنزن واقع شده و بیش از 700 نفر در فضایی به مساحت 20 هزار متر مربع مشغول به کار هستند.

دیپ‌کول با هدف طراحی و توسعه بهترین راهکارهای خنک کنندگی برای کاربران سراسر دنیا راه‌اندازی شد. این شرکت با شناسایی پتانسیل بالا و روزافزون بازار کامپیوترهای شخصی، توجه ویژه‌ای به تولید محصولات خنک کننده برپایه مایعات، انواع کیس و پاور کامپیوتر داشته است.

Deepcool در حال حاضر در زمینه طراحی و تولید محصولاتی نظیر خنک کننده پردازنده، خنک کننده کارت گرافیک، خنک کننده سرور، فن‌های خنک کننده کامپیوتر و سایر تجهیزات و لوازم جانبی در زمینه انتقال و دفع حرارت از قطعات اصلی یک سیستم کامپیوتری فعالیت می‌کند.

Deepcool-Products
Deepcool-fan

این کمپانی دارای استانداردهای کیفی مختلفی نظیر ISO 9000، SO9001:2000 و ISO14001 بوده و محصولات تولیدی خود را از طریق سیستم‌های کنترلی حساس و سخت‌گیرانه IQC، FAI، IPQC و OQC مورد آزمایش قرار می‌دهد.

نام Deepcool در واقع از روی نام ابرکامپیوتر آی‌بی‌ام به نام Deep Blue الهام گرفته شده است. دیپ‌کول هم اکنون به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی و مهم بازار کامپیوتر با نام‌های بزرگ و سرشناسی مانند دل، فوجیتسو و زیمنس همکاری دارد. اگر بخواهیم چند نمونه از رقبای دیپ‌کول را معرفی کنیم باید به کولرمستر، ترمال‌تیک و زالمان اشاره نماییم.

دیپ‌کول محصولات خود را از طریق یک شبکه توزیع گسترده و فعال در بیش از 70 کشور دنیا عرضه کرده و به مصرف کنندگان نهایی امکان خرید آنلاین یا حضوری را می‌دهد. این کمپانی همواره در تلاش است تا روابط خوب و سازنده‌ای را با کاربران عمومی، گیمرها، اورکلاکرها و ماد کننده‌ها برقرار نموده و ضمن کسب اعتبار بیشتر، از نظرات آنها در طراحی و تولید محصولاتی نوآورانه و کارآمدتر بهره ببرد.

Deepcool-cooler