نمایش دادن همه 13 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 16 24 36

پاور هانت کی X7-1000

 • نوع پاور: کاملا ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 1000 وات
 • گواهینامه 80PLUS: دارد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: هشت عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: هشت عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور هانت کی GS 700

 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 600 وات
 • گواهینامه 80PLUS: دارد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شش عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور هانت کی AP 700

 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 600 وات
 • گواهینامه 80PLUS: دارد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: یک عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: شش عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: پنج عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور هانت کی AP 600

 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 500 وات
 • گواهینامه 80PLUS: دارد
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: چهار عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور هانت کی GS 600

 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 500 وات
 • گواهینامه 80PLUS: دارد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور هانت کی GS 550

 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 450 وات
 • گواهینامه 80PLUS: دارد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور هانت کی GS 500

 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 400 وات
 • گواهینامه 80PLUS: دارد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور هانت کی GS 450

 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 350 وات
 • گواهینامه 80PLUS: دارد
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E: دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA: چهار عدد
 • قابلیت Active PFC: دارد

پاور هانت کی CP 450H

 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 350 وات
 • کانکتور 15 پین SATA: دو عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد

پاور هانت کی CP 400H

 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 350 وات
 • کانکتور 15 پین SATA: دو عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد

پاور هانت کی CP 375HP

 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 300 وات
 • کانکتور 4 پین Molex: یک عدد

پاور هانت کی CP 350

 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 250 وات
 • کانکتور 15 پین SATA: دو عدد
 • کانکتور 4 پین Molex: سه عدد

پاور هانت کی CP 325P

 • نوع پاور: غیر ماژولار
 • حداکثر توان خروجی: 225 وات